Reguli de utilizare a laboratorului de informatică

1. Utilizarea echipamentelor de calcul este permisă doar persoanelor instruite în domeniul protecţiei muncii.
2. Accesul şi desfăşurarea activităţii în laboratorul de informatică se face numai sub supravegherea profesorului.
3. Este interzisă plasarea în locul de munca a obiectelor străine(rucsac,haine,sticla de apă etc).
4. Este interzisă conectarea sau deconectarea fără permisiunea profesorului.
5. Este strict interzisă atingerea cablurilor, prizelor,conectoarelor.
6. Este interzis să atingeţi ecranul monitorului.
7. Este strict interzisă folosirea tastaturii cu mâinile umede sau murdare.
8. Evitaţi mişcările bruşte şi nu părăsiţi locul de muncă fără permisiunea profesorului.
9. Nu încercaţi să remediaţi eventualele defecţiuni, anunţaţi profesorul.
10. Este interzisă modificarea sau ştergerea fişierelor de pe disk.
11. Este strict interzisă intrarea în laborator cu alimente.

Nerespectarea acestor reguli atrage sancţiuni din partea profesorului
Elevii vor completa tabelul după instruire
Tabel nominal cu elevii clasei ………………..
care au fost instruiţi in domeniul secutităţii şi sănătăţii în muncă pentru desfăşurarea orelor în laboratorul de informatică
data……………….. profesor Coca Violeta-Gabriela
Nr crt
Numele si prenumele
Semnatura