Rezumatul UI-Reactii cu transfer de electroni sau reactii de oxido-reducere,simplu reactii redox
Energia este o problemă ce intra in preucupările chimiştilor.Electrochimia este ramura chimiei ce studiază legătura dintre energia chimică şi energia electrică şi transformările lor reciproce.Reacţiile chimice de tip redox pot fi surse de energie chimica-în pile electrice.Energia electrică poate fi transformată în energie chimică prin electroliză.Trecerea curentului electric prin soluţia sau topitura unui electrolit conduce la descompunerea acestuia,fenomenul constă în migrarea şi neutralizarea ionilor la electrozi-tot o reactie redox.
Un rol important în dezvoltarea electrochimiei îi revine lui M. Faraday care a formulat legile fundamentale ale electrolizei.
După M Faraday electroliza poate fi definită ca ,,o descompunere permanenta a unei substante sub acţiunea curentului electric, caz în care ionii soluţiei se vor dirija spre electrodul cu încarcarea electrică opusă celei pe care o iau ionii, unde se depun,,.
Producerea diferitelor fenomene chimice sub acţiunea curentului electric la suprafata de contact electrolit-electrod metalic constituie fenomenul de electroliză.
Electroliza se efectuează într-un aparat numit electrolizor sau voltametru.
O celulă electrolitică formată din doi electrozi cufundaţi într-o soluţie de electrolit şi legaţi de o sursă de curent electric. La aplicarea unei tensiuni electrice, între electrozi se formează un câmp electric mişcarea, până atunci dezordonată, se transformă în mişcare dirijată(migrare).
Ionii pozitivi migrează în direcţia electrodului negativ-catodul şi ionii negativi în direcăţia electrodului pozitiv-anodul.
În prima etapă a electrolizei se neutralizează ionii la cei doi electrozi prineactii de oxidare şi de reducere, numite reacţii primare .
Ionii negativi -anionii cedează electroni la anod,iar ionii pozitivi- cationii accepta electroni la catod , transformându-se în atomi neutri, respectiv grupe atomice neutre. Atomii neutri sau grupele de atomi din soluţie pot reacţiona între ei ,cu electrolitul sau cu electrozii şi dau reacţiile secundare.
Prin electroliza substanţelor topite se obţin: sodiu, calciu, magneziu, aluminiu şi alte metale.

Aplicaţiile electrolizei1)Electrorafinarea-electroliza cu anozi activi-
Această metodă este utilizată în procesul de obţinere a cuprului de mare puritate şi pentru recuperarea metalelor preţioase.

În metalurgia cuprului ,rafinarea electrolitică reprezintă ultima etapă
2) Metodă de obţinere a unor substanţe compuse
Prin electroliza soluţiilor apoase concentrate de clorura de sodiu, respectiv de potasiu se obţine hidroxid de sodiu şi de potasiu.
procedeul cu diafragma, deoarece în industrie spaţiul catodic este separat de spaţiul anodic printr-un perete poros denumit diafragma, si procedeul cu catod de mercur, care se foloseste pentru a evita reacţiile secundare.
3) Electroplacarea
Constă în aplicarea unui strat fin, ornamental şi protector al unui metal pe altul. Este o tehnica comuna utilizată pentru a imbunătăţi aparenţa şi durabilitatea unor obiecte metalice. De exemplu aur şi platina sunt aplicate pe bijuterii fabricate din materiale ieftine. Grosimea acestor starturi variaza intre 0.03 si 0.05 mm.
4)Obţinerea metalelor şi nemetalelor

Aplicarea electrochimiei permite să se obţină cantitaţi mari de produse importante, cum sunt: hidrogenul, oxigenul, clorul, hidroxizii alcalini, peoxizii, oxiclorurile etc.
Datorita metodelor electrochimice s-a reusit să se realizeze pe scara industrială obţinerea unor metale ca: bariu, cesiu, litiu etc.